Matematyczne wyzwania (2)

„Historia uczy ciągłości rozwoju nauki. Wiemy, że każdy wiek ma swoje problemy, które kolejne wieki albo rozwiązują albo odrzucają na bok jako niewartościowe i zastępują je nowymi. Jeśli chcemy uzyskać pogląd prawdopodobnego postępu wiedzy matematycznej w niedalekiej przyszłości, musimy pozwolić nierozstrzygniętym pytaniom płynąc w naszych myślach i spojrzeć na problemy, które nauka dzisiaj stawia i których rozwiązań oczekujemy w przyszłości. Do takiego przeglądu problemu współczesność, leżąca na przełomie wieków, wydaje się być dobrze przystosowana. Na zakończenie wielka epoka nie tylko zaprasza nas do patrzenia w przeszłość, ale także kieruje nasze myśli ku nieznanej przyszłości.”

Tekst oryginalny:

„History teaches the continuity of the development of science. We know that every age has its own problems, which the following age either solves or casts aside as profitless and replaces by new ones. If we would obtain an idea of the probable development of mathematical knowledge in the immediate future, we must let the unsettled questions pass before our minds and look over the problems which the science of to-day sets and whose solution we expect from the future. To such a review of problems the present day, lying at the meeting of the centuries, seems to me well adapted. For the close of a great epoch not only invites us to look back into the past but also directs our thoughts to the unknown future.”

Reklamy

100-letni starzec pytany co sprawia mu codzienną przyjemność odpowiedział: „Jest taka myśl pojawiająca się co dzień i trwa to od jakiegoś czasu. Myśl, że wygrałem z ZUS-em pieniądze.”

„Tak, tak, od niedawna ZUS wypłacił mi we wszystkich moich emeryturach więcej, niż ja im oddałem.”


Zapraszam na korepetycje z matematyki.

O Matematykach (1)

Co jest więcej warte: wielka wiedza czy wielki majątek?
Wiedza
– Jeśli tak, to dlaczego tak często widzi się uczonych pukających do drzwi bogaczy, a nigdy odwrotnie?
Ponieważ uczeni znają dobrze wartość pieniędzy, a bogacze nie znają wartości wiedzy – odpowiedział Kartezjusz

Matematyczne wyzwania (1)

„Kto  z Was nie chciał by podnieść zasłony za którą kryje się przyszłość; rzucić okiem w przyszłe wieki, na kolejne zastosowania naszej wiedzy i sekrety jej rozwoju? Jakie będą pojedyncze cele, do których wiodące duchy matematyczne, będą dążyć? Jakie nowe metody i nowe fakty w szerokiej i bogatej dziedzinie myśli matematycznej odkrywać będą przyszłe wieki?”*

– David Hilbert

* Moje autorskie tłumaczenie, słynnych 23 problemów Hilberta, otwarte na krytykę.

Matematyka dla Każdego

Pierwszy post to reklama. Od tego zacznę i przez najbliższy czas nie skończę. Takie jest początkowe założenie bloga. Matematyka też będzie.

Zapisz się na korepetycje z matematyki jakiej jeszcze nie znasz. Skuteczna i wygodna nauka przez internet z doświadczonym w indywidualnym nauczaniu matematykiem, zawodowym korepetytorem matematyki.

Serdecznie zapraszam,

Artur Wróbel

zawodowy matematyk